<form action="mailto:kondzi80@gmail.com" method="post" enctype="text/plain"><div> <font color="grey"> <body background="background.jpg"> <br><br><br><br><br><br> <center><b><font size="5">PODANIE</b></center></font> <b><br> 1.Imi: <br> <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="imie" <br> 2.Wiek: <br> <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="Wiek" <br> 3.PBe: <br> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="radio" name="Plec" value="Kobieta" />Kobieta <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="radio" name="Plec" value="M|czyzna" />M|czyzna <br> 4.Staz gry w GW: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="staz gry" cols="25" rows="2"></textarea> <br> 5.Ilosc kampanii<i> (jakie posiadasz)</i>: <br> <input type="radio" name="ilosc kampani" value="1" />jedna <input type="radio" name="ilosc kampani" value="2" />dwie <input type="radio" name="ilosc kampani" value="3" />trzy <input type="radio" name="ilosc kampani" value="4" />cztery <br> 6.SkoDczone lokacje elitarne: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="skonczone lokacje elitarne" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 7.Ilo[ tytuBw na najwy|szym poziomie: <input style="color: black; background-color: lightyellow" name"maxy" size="2" /> <br> 8.Ulubiona postac i dlaczego: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="ulubiona postac i dlaczego" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 9.Podaj najlepsze miejsce do farmu dla twojej postaci i z jakim buildem: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="farm" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 10.W jakich miejscach wypada ecto i obsi shardy, podaj 3 miejsca jesli to mozliwe: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="drop" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 11.Jaki vanq uwazasz za najtrudniejszy, podaj kampanie i lokacje: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="vanq" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 12.Jaka misja sprawila Ci najwieksza trudnosc w GW ? <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="hard mission" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 13.Umiejetnosci nie zwiazane z gra ktore pomoglyby w rozwoju gildii.<br> Co fajnego zamierzasz wniesc do naszej gildii i do panujacej w niej atmosfery? <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="umiejetnosc nie zwiazana z gra" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 14.Hobby: <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="hobby" cols="25" rows="2"></textarea> <br> 15.Komunikator<i>(mo|esz zaznaczy wicej mo|liwo[ci)</i>: <br> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="checkbox" name="komunikator" value="gg" />gg<br /> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="checkbox" name="komunikator" value="skype" />skype<br /> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="checkbox" name="komunikator" value="ts" />ts<br /> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="checkbox" name="komunikator" value="xfire" />xfire<br /> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="checkbox" name="komunikator" value="vent" />ventrillo<br /> <input style="color: black; background-color: lightyellow" type="checkbox" name="komunikator" value="Inny" />Inny <i>(podaj jaki)</i>: <input style="color: black; background-color: lightyellow"name="komunikator" /> <br><br> 16.Dostpno[ w grze: <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="dostepnosc" size="40" <br><br> 17.Miejsce zamieszkania: <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="miejsce zamieszkania" size="40" <br><br> 18.Kontakt: <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="kontakt" size="40" <br><br> 19.Dlaczego jeste[ zainteresowany/na nasz gildi? <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="zainteresowanie gildia" <br> 20.Czym jest dla Ciebie GW? <br> <textarea style="color: black; background-color: lightyellow" name="czym jest dla ciebie gw" cols="25" rows="3"></textarea> <br> 21.Nick w grze <i>(do kontaktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania)</i>: <input style="color: black; background-color: lightyellow" name="nick" size="40" <br><br><br> <!-- Przycisk WYLIJ --> <input type="submit" value="Wy[lij formularz" /> <!-- Przycisk WYCZY DANE --> <input type="reset" value="Wyczy[ dane" /> </div></form> </font color> </body>